Rapid Bratislava

Seminár s Majstrom Európy

Oddiel karate TJ Rapid Bratislava zorganizoval v sobotu 18.marca seminár karate, na ktorom nás svojou účasťou poctil aj aktuálny Majster Európy v kategórii kumite juniorov -76kg Adi Gyurík.

TJ Rapid Bratislava oddiel karate

Seminár bol zameraný na nácvik kata, kumite, no aj na prípravu na skúšky technickej vyspelosti, ktoré nás čakajú začiatkom júna. Pre pretekárov bol seminár prípravou na Majstrovstvá Slovenska detí a žiakov, ktoré sa uskutočnia v máji 2017. Štyri tréningové skupiny absolvovali tréning kata a kumite pod vedením našich trénerov.

Najmä v tréningu športového zápasu kumite bola prítomnosť Adiho veľkou motiváciou pre našich najmenších pretekárov. Každý z nich si mohol siahnuť na zlatú medailu z Majstrovstiev Európy, ako aj si vyskúšať Adiho tréningové metódy, ktoré demonštroval pod taktovkou p.trénera Longu. Ukážky útočných a obranných techník mali veľký úspech, no p.tréner Longa nezabudol ani na kondičnú prípravu a demonštráciu Adiho výbornej pripravenosti v tomto ohľade.

V tréningu kata sa pretekári naučili nové kata, ktoré obohatia ich súťažný repertoár, no najmä odstránili mnoho chýb, na ktoré ich pozorní tréneri upozorňovali počas celého tréningu.

Viac ako sto cvičencov si zo seminára odnieslo dôležité poznatky a vedomosti, ktoré veríme že zúročia v ďalšom tréningu a na súťažiach.