Nábor + rozvrh tréningov v školskom roku 2021/22

Aktualizácia, 11.10.2021

Zápis nových členov do oddielu karate TJ Rapid Bratislava sa uskutoční 18.októbra 2021 o 16.00, v telocvični ZŠ Sibírska, vchod do telocvične z Legérskeho ulice. Zapísať sa môžu deti (dievčatá a chlapci od 4.rokov a starší), ale aj mládež a rodičia detí. Tréningy budú každý pondelok a stredu od 16.00 do 17.00 hod. Na zápise budú podané podrobné informácie týkajúce sa tréningového procesu a zároveň si záujemci môžu pozrieť priebeh tréningu starších cvičencov.

ZŠ na Sibírskej ulici v Bratislave
Začiatok tréningov od. 4. októbra (pondelok)
Pondelok 16.00 do 17.00
Streda 16.00 – 17.00

Využívanie telocvične bude možné pri dodržiavaní aktuálnych protipandemických opatrení uvedených na: automat.gov.sk

  • Názov okresu: Bratislava III
  • Názov kategórie: Športové súťaže a tréningy (organizované)

Nábor nových členov - Stará jedáleň 3020 - Krasňany
Začiatok tréningov od 20.9.2021
Pre deti (chlapci a dievčatá) od 4-och rokov – treba si priniesť športový úbor a ľahkú obuv
Pondelok – 17.00 - 18.00
Streda – 17.00 – 18.00

Fakulta elektrotechniky a informatiky – Ilkovičová ul. 3
Začiatok tréningov od 6.9.2021
Pondelok: 17.30 – 19.00 - kumite A + skupina výber žiaci + mládež
Utorok: 17.30 – 19.00 – kumite A + kata A
Štvrtok: 18.00 – 19.30 – kumite A + skupina výber žiaci + mládež

Čierna Voda - Relax
Začiatok tréningov od 6.9.2021
Pondelok: 17.00 – 18.30 - kata A
Streda: 17.00 – 18.30 – kata A

Ihrisko CVČ Hlinická ul.
Začiatok tréningov od 6.9.2021
Pondelok: 17.00 – 18.30
Streda: 17.00 – 18.30

Pri priaznivom vývoji situácie budú tréningy aj na školách najskôr od októbra 2021:
ZŠ Odborárska – utorok, štvrtok – 16.00-17.00
SOU Spojov, Hlinícka 1, Krasňany – utorok, piatok 17.00-18.00

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte hlavného trénera Oddielu karate TJ Rapid Bratislava, Ing. Jána Longu:
email: jan.longa@gmail.com
mobil: 0915 834 005

Ďakujeme a tešíme sa na vás!