TJ Rapid Bratislava

  Dovoľujeme si Vás privítať na našich internetových stránkach. Cieľom internetových stránok je zvyšovanie informovanosti našich členov, ako i širokej verejnosti o aktivitách a činnosti oddielu karate pri TJ Rapid Bratislava.

   Karate je staré bojové umenie Ďalekého východu, ktoré je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Slovo „umenie“ skutočne vystihuje charakter karate, nie je to totiž len súbor bojových techník, ale predovšetkým komplex najvyšších morálnych hodnôt a princípov ľudského spolunažívania. Toto bojové umenie je univerzálnou prípravou na riešenie situácií ktoré prináša život   ... pokračovať

Nábor nových členov - Všestranná športová prípravka pre 3 až 5 ročné deti


Karate nábor pre chlapcov a dievčatá od 6 rokov a starších


Karate1 Youth League - Merida 2023

Hľadáte pre svoje dieťa pravidelnú pohybovú aktivitu, ktorá mu bude prinášať radosť z pohybu a bude prispievať k jeho zdravému vývoju?

Najúspešnejší karate klub na Slovensku otvára od 6. septembra nábor chlapcov a dievčat od 6 rokov.

Lukáš Bohunický pokračuje v zbieraní vynikajúcich úspechov na medzinárodných turnajoch.

Oddielové akcie

Ocenenie pre Ing. Jána Longu

Pán Longa prevzal ocenenie z rúk prezidenta SZK, pán Daniela Líšku počas otváracieho ceremoniálu Grand Prix Slovakia 2023.

Boris Mlsna | Cesty Slovenských Karatistov

Rozhovor dlhoročného člena Oddielu karate TJ Rapid Bratislava Borisa Mlsnu pre YouTube kanál Cesty slovenských karatistov.

ME v karate: Adi Gyurík získal bronz

Rozhovor s Adim Gyuríkom o jeho ceste za bronzovou medailou na Majstrovstvách Európy seniorov 2021.

Juniorský olympijský tím

Naša úspešná katistka Michaela Čukanová sa stala členkou Juniorského olympijského tímu Slovenska.


karatedo