TJ Rapid Bratislava

  Dovoľujeme si Vás privítať na našich internetových stránkach. Cieľom internetových stránok je zvyšovanie informovanosti našich členov, ako i širokej verejnosti o aktivitách a činnosti oddielu karate pri TJ Rapid Bratislava.

   Karate je staré bojové umenie Ďalekého východu, ktoré je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Slovo „umenie“ skutočne vystihuje charakter karate, nie je to totiž len súbor bojových techník, ale predovšetkým komplex najvyšších morálnych hodnôt a princípov ľudského spolunažívania. Toto bojové umenie je univerzálnou prípravou na riešenie situácií ktoré prináša život   ... pokračovať

Karate1 Youth League 2018 - Venice


Majstrovstvá sveta seniorov 2018


Nábor nových členov

Tri pretekárky TJ Rapid Bratislava sa predstavia na Karate1 Youth League v talianskych Benátkach.

Od utorka 6. novembra sa v španielskom Madride konali v poradí už 24. Majstrovstvá sveta seniorov aj s tromi našimi pretekári.

Oddiel karate TJ Rapid Bratislava pozýva do svojich radov nových členov, deti od 5 rokov, mládež aj dospelých.

Oddielové akcie

Rozhovor s Adim Gyuríkom a Miškou Čukanovou

Krátky rozhovor s Adim Gyuríkom a Miškou Čukanovou o ich príprave a vystúpení na ME kadetov, juniorov a U21 v ruskom Soči.

Ján Longa ocenený bronzovým odznakom SOV

Pán tréner Longa si z rúk prezidenta Slovenského olympijského výboru, p.Antona Siekela, prevzal bronzový odznak SOV.

D.Blaciarová na tréningu našich najmenších

Bronzová z posledných ME seniorov v kategórii kata ženy, Dorota Balciarová na tréningu našich najmenších na Sibírskej.

TJ Rapid Bratislava video na YouTube

Náš klub už aj na YouTube, kam budeme pravidelne pridávať videá z výkonov našich pretekárov na domácich, ako aj zahraničných súťažiach


karatedo