Vitajte na našich stránkach

Dovoľujeme si Vás privítať na našich internetových stránkach. Cieľom internetových stránok je zvyšovanie informovanosti našich členov, ako i širokej verejnosti o aktivitách a činnosti oddielu karate pri TJ Rapid Bratislava.

Jan LongaKarate je staré bojové umenie Ďalekého východu, ktoré je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Slovo „umenie“ skutočne vystihuje charakter karate, nie je to totiž len súbor bojových techník, ale predovšetkým komplex najvyšších morálnych hodnôt a princípov ľudského spolunažívania. Toto bojové umenie je univerzálnou prípravou na riešenie situácií ktoré prináša život, zdrojom úcty a vytvárania zodpovedného vzťahu k sebe a ostatným. Je bojovým umením, ktoré nepoužíva zbrane. Karate je určené na celý život a aj preto ho cvičia státisíce ľudí na celom svete.

Oddiel karate TJ Rapid Bratislava poskytuje športové vyžitie pre všetky vekové skupiny. Najpočetnejšou skupinou sú deti od 5 do 10 rokov, ktorí postupne a hlavne hravou formou vnikajú do tajov karate. Hlavným cieľom je naučiť sa základné údery, bloky a kopy na mieste, v pohybe a v cvičení s partnerom, pri rešpektovaní etiky karate, t.j. disciplíny a vzájomnej úcty. Tréningy sú doplnené o základné gymnastické cviky, reflexné a kondičné hry. Okrem zreteľného rozvoja kondičných schopností hlavne sily, vytrvalosti a ohybnosti, si deti osvojujú ďalšie náročnejšie kombinácie techník, ktoré majú možnosť predviesť na oddielových turnajoch, alebo na bratislavských súťažiach.Pavol Tuleja, Peter Tuleja, Vladislav Polgar

Pre talentovanú mládež je možnosť rozvíjať svoju športovú kariéru v Centre talentovanej mládeže pri TJ Rapid Bratislava, v ktorom vyrástli a pôsobia mnohí reprezentanti a medailisti z majstrovstiev Európy a sveta.

Oddiel poskytuje priestor aj pre dospelých či už bývalých karatistov, ktorí opäť pocítili túžbu obliecť sa do kimona, alebo ktorí si chcú zlepšiť svoje kondičné schopnosti a naučiť sa základy karate v skupine „fitness karate“.

Tréningy vedú bývalí vynikajúci reprezentanti v karate, s trénerskou licenciou.