Rapid Bratislava

Karate Grand Prix 2017

Karate klub Žilina spolu so Stredoslovenským zväzom karate usporiadali medzinárodný turnaj Karate Grand Prix 2017, ktorý bol súčasne aj Majstrovstvami Stredoslovenského zväzu karate v kategóriách detí a žiakov.

Výsledky pretekárov TJ Rapid Bratislava:

1. miesto: Niznerová Kristína Kata mladšie kadetky 12-13 rokov
1. miesto: Filip Denis Kata starší žiaci 10-11 rokov pokročilí
1. miesto: Filip Denis Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 30kg pokročilí
1. miesto: Kubalová Zuzana Kumite ženy Open
1. miesto: Šutiak Pavel Kumite juniori 16-17 rokov do 61kg

2. miesto: Čukanová Miška Kata kadetky 14-15 rokov
2. miesto: Fančo Tomáš Kumite juniori 16-17 rokov do 68kg

3. miesto: Čukanová Miška Kumite kadetky 14-15 rokov do 47kg
3. miesto: Bohunický Lukáš Kumite starší žiaci 10-11 rokov do 40kg pokročilí