Karate Zvolen Cup 2012

Karate klub Zvolen spolu so Stredoslovenským zväzom karate usporiadal Karate Zvolen Cup 2012, ktorý bol zároveň Majstrovstvami Stredoslovenského zväzu karate mužov a žien pre rok 2012 a Stredoslovenským pohárom mládeže 2012.

Výsledky našich pretekárov:
KATA
1. Kristínka Niznerová
1. Martin Cích
1. Julián Smoliga
2. Boris Balheim
2. Simona Mátyásová
3. Zuzana Niznerová
3. Filip Cích
3. Pavel Šutiak

KUMITE
1. Martin Cích
2. Adi Gyurík
3. Kristínka Niznerová
3. Tomáš Fančo
3. Julián Smoliga
3. Boris Balheim
3. Pavel Šutiak