Rapid Bratislava

Ján Longa ocenený bronzovým odznakom SOV

Dňa 27.apríla 2018 počas 54. valného zhromaždenia Slovenského olympijského výboru ocenil Slovenský olympijský výbor šéftrénera Oddielu karate TJ Rapid Bratislava p. Jána Longu bronzovým odznakom SOV za dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského hnutia a športu. Cenu odovzdali prezident SOV Anton Siekel a čestný prezident SOV František Chmelár.