Slovensky Zvaz Karate

M-SR detí a žiakov 2018

V Košiciach sa v sobotu 19. mája sukutočnili Majstrovstvá Slovenska pre kategórie detí a žiakov pre rok 2018. Pretekári TJ Rapid Bratislava získali 9 medailových umiestnení:

1. miesto    Koníková Hana Kumite mladšie žiačky 8-9 rokov nad 37kg pokročilé
1. miesto    Bajanová Alica Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 30kg začiatočníčky

2. miesto    Kiš Andrej Kumite mladší žiaci 8-9 rokov do 30kg pokročilí

3. miesto    Bajanová Alica Kata staršie žiačky 10-11 rokov začiatočníčky
3. miesto    Šuták Peter Kata starší žiaci 10-11 rokov začiatočníci
3. miesto    Somorovská Tamara Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 35kg začiatočníčky
3. miesto    Andacká Nina Kumite staršie žiačky 10-11 rokov do 35kg pokročilé
3. miesto    Potocký Lukáš Kumite chlapci 6-7 rokov do 22kg
3. miesto    Bohunický Lukáš Kumite starší žiaci 10-11 rokov nad 40kg pokročilí