TJ Rapid Bratislava

  Dovoľujeme si Vás privítať na našich internetových stránkach. Cieľom internetových stránok je zvyšovanie informovanosti našich členov, ako i širokej verejnosti o aktivitách a činnosti oddielu karate pri TJ Rapid Bratislava.

   Karate je staré bojové umenie Ďalekého východu, ktoré je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva. Slovo „umenie“ skutočne vystihuje charakter karate, nie je to totiž len súbor bojových techník, ale predovšetkým komplex najvyšších morálnych hodnôt a princípov ľudského spolunažívania. Toto bojové umenie je univerzálnou prípravou na riešenie situácií ktoré prináša život   ... pokračovať

Karate1 Youth League 2018


ME seniorov 2018


ME kadetov, juniorov a U21

Pretekári TJ Rapid Bratislava sa posledný májový víkend predstavia na Karate1 Youth League v bulhaskej Sofii.

Viktória Semaníková a Matúš Lieskovský sa predstavili vo výbere Slovenska na Majstrovstvách Európy seniorov, ktoré sa konali od 10.mája v Novom Sade .

Adi Gyurík obhájil titul Majstra Európy a Miška Čukanová pridala titul vicemajsterky Európy na 45. Majstrovstvách Európy kadetov, juniorov a U21 (2.- 4. februára).

Oddielové akcie

Rozhovor s Adim Gyuríkom a Miškou Čukanovou

Krátky rozhovor s Adim Gyuríkom a Miškou Čukanovou o ich príprave a vystúpení na ME kadetov, juniorov a U21 v ruskom Soči.

Ján Longa ocenený bronzovým odznakom SOV

Pán tréner Longa si z rúk prezidenta Slovenského olympijského výboru, p.Antona Siekela, prevzal bronzový odznak SOV.

D.Blaciarová na tréningu našich najmenších

Bronzová z posledných ME seniorov v kategórii kata ženy, Dorota Balciarová na tréningu našich najmenších na Sibírskej.

TJ Rapid Bratislava video na YouTube

Náš klub už aj na YouTube, kam budeme pravidelne pridávať videá z výkonov našich pretekárov na domácich, ako aj zahraničných súťažiach


karatedo